Velkommen til Naas Kalksteinbrudd sine sider!

I menyene under Naas Kalksteinbrudd kan du finne historie, faktaopplysninger og bilder.

 

Naas Kalksteinbrudd AS er en liten bedrift som tar ut marmor med 96% renhet. Marmoren tas ut igjennom gruvedrift. Det drives en kombinert drift med "rom og pilar", og brytning i store rom. Hoved driften er rom og pilar og vil fortsatt være fremover en god stund. Metoden kan forklares med mange tunneler som drives etter et mønster som ikke tar bort stødiheten i fjellet.