Geologisk Beskrivelse

montering1.jpg

Marmoren som drives ved Naas Kalksteinbrudd seies å være 570 milioner år gammel. Den er hvit, svært ren, middels til grovkornet kalkspat-marmor. Marmorsonen er omgitt av ekologit, en bergart dannet ved enormt trykk ogtemperatur på stort dyp i jordskorpa. Denne har igjen skarpe grenser mot gneis, den dominerende bergarten i Møre og Romsdal.

I grensen mellom marmor og de andre bergartene finnes reaksjonssoner med såkalte skarnbergarter. Kontakten mellom marmoren og sideberget er som regel skarp, men linser av mørke silikatbergarter kan forekomme inne i marmoren, gjerne som foldete bånd. Ved disse spennende geologiske kontaktene får gjerne marmoren en gul-orange til rød farge, fargen er gjerne dypest inn mot den mørke silikatbergarten. Denne fargekombinisasjonen er spesielt utpreget i Naas-forekomsten