Velkommen til Naas Kalksteinbrudd sine sider!

naas kalkstreinbrudd høst2006 105.jpg

I menyene under Naas Kalksteinbrudd kan du finne historie, faktaopplysninger og bilder.

Naas Kalksteinbrudd AS er en liten bedrift som tar ut marmor med 96% renhet. Marmoren tas ut igjennom gruvedrift. Det drives en kombinert drift med "rom og pilar", og brytning i store rom. Hoved driften er rom og pilar og vil fortsatt være fremover en god stund. Metoden kan forklares med mange tunneler som drives etter et mønster som ikke tar bort stødiheten i fjellet.

Alt råstoff som tas ut fra gruven blir knust og transportert til Omya Hustadmarmor. Samarbeidet med Hustad har nå vart i 40 år!
Naas kalksteinbrudd as
Naas kalksteinbrudd AS
Nås
6490 Eide
Tlf: 712 99 700
post@naaskalk.no