80 års historie

Det første bruddet var på Langneset under en skogteig som tilhørte gården til Nils S.Naas

Nils S Naas startet allerede tildig på 1900-tallet å ta ut marmorblokker til gravstein. Blokkene ble da tatt ut ved å kile dem ut med håndboring. Gravmonument produksjonen pågikk frem til 1952.

I 1938 ble bedriften Naas Kalksteinbrudd etablert av Nils N Naas sammen med broren Anders. De fortastte driften i bruddet som faren deres hadde åpnet. Stein ble nå levert til celluloseindustrien og ble skipet ut fra Svanvik kaia.

Etter hvert fikk Naas Kalksteinbrudd konsesjon for drift av kalksteinsforekomstene i Nåslia og i 1955 ble driften satt igang der.

I driften fremover brukte de vagger som ble fylt opp for hånd. Vaggene kjørte på skinner frem til en rampe der det stod en lastebil å ventet på lass. Var en stein for stor var det å ta frem slegga.

Etterhvert ble kaia på Djupå tatt i bruk. Svanvikkaia begynte å bli for liten.

I tillegg til kalksteinbruddet hadde Nils gård som han drev. I tillegg hadde han også maskinstasjon fra 1948 til 1960.

Naas kalksteinbrudd as
Naas kalksteinbrudd AS
Nås
6490 Eide
Tlf: 712 99 700
post@naaskalk.no