Om oss

Driften hos oss i bilder.

Knusing
Knusing
 
 
2 stk Komatsu HD 605-7 2008 modeller
2 stk Komatsu HD 605-7 2008 modeller
Ferdig knust masse klar for levering til Hustadmarmor.
Ferdig knust masse klar for levering til Hustadmarmor.
Transport av masse fra sjakt til knuser. Komatsu HD 785-5
Transport av masse fra sjakt til knuser. Komatsu HD 785-5
Boring med 3 boms rigg. Atlas Copco WL3
Boring med 3 boms rigg. Atlas Copco WL3
Naas kalksteinbrudd as
Naas kalksteinbrudd AS
Nås
6490 Eide
Tlf: 712 99 700
post@naaskalk.no