DOKUMENTASJONSSENTERET

Nils "Nilsen" Naas som var med å bygge opp bedriften drev også en maskinstasjon i kommunen der traktor var viktigste redskap. Det blir godt representert med forsjellige traktorer fra svunnen tid!


Nils Nilsen var også en aktiv person i lokalpolitikken og i styre og stell. Hans engasjement for den lokale butikken i bygda skal også belyses.


Nils Nilsen gikk bort i 1971, bare 57 år gammel. Hans sønn Einar Nilsen tok da over bedriften bare 24 år gammel og dro bedriften igjennom flere tunge tider før den kom dit vi er idag.


Museets skal belyse hvordan det var å bygge opp en bergverkbedrift uten storkapital og ta med seg det muntre og humoristiske i hverdagen.